Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Damvereniging KDV kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of doordat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief. Damvereniging KDV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DAMVERENIGING KDV GEGEVENS NODIG HEEFT
Damvereniging KDV verwerkt uw persoonsgegevens primair om de door gespeelde wedstrijden op de website te kunnen vermelden. Daarnaast om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG DAMVERENIGING KDV GEGEVENS BEWAART
Damvereniging KDV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Damvereniging KDV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U zal hierover altijd van te voren ingelicht worden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Damvereniging KDV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Damvereniging KDV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mail adres. Damvereniging KDV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Damvereniging KDV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Damvereniging KDV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.