Overlijden Arie van der Grient

Arie van der Grient is jarenlang een steunpilaar van de Krimpense Dam Vereniging geweest. Sinds jaar en dag nam hij de rol van secretaris op zich.

Arie had heel veel liefde voor het dammen. Dit was echt ongeëvenaard. Ondanks zijn verminderde gezondheid deed hij altijd zijn uiterste best om geen clubavond over te slaan. Nieuwe leden werden door hem met zoveel liefde voor het spel ontvangen dat zij moeilijk nee konden zeggen als de vraag kwam of we ze als lid konden inschrijven. Het zal u duidelijk zijn dat het zwaar is voor ons als vereniging maar ook als zijn vrienden.

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om vanaf hier de familie heel veel sterkte te wensen.