Bestuur

Voorzitter H. van Nieuwenhuizen
Secretaris Vacant
Penningmeester A. v.d. Palen
Bar-Commissaris H. van Nieuwenhuizen