K.D.V.

K.D.V.

Helaas moet ook onze dierbare vereniging eraan geloven. K.D.V. oftewel de Krimpense Dam Vereniging, opgericht 2 oktober 1947, wordt opgeheven. Enkele van onze leden sluiten zich aan bij DID Dammen is Denken in Bergambacht, waarnaar wij geïnteresseerden dammers dan ook graag verwijzen.